Club van 100 

Club van 100 Voorschoten '97

cv100_logo

 

Verslag 2e algemene ledenvergadering van de Club van 100 Voorschoten '97

  

Datum  vergadering : Vrijdag 18 maart 2011

Aanwezig                 : Bestuur Club van 100

                                  20 (commissie-) leden Club van 100

Verslag door            : L. Mulder

Kopie verslag           : Leden Club van 100 (per e-mail)

                                  Website Club van 100

 

 

1. Opening

 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter van de Club van 100. Voor de vergadering zijn 15 afmeldingen ontvangen.

  

 

2. Doelstelling Club van 100 

 

Er wordt nog even kort stilgestaan bij de voornaamste doelstellingen en regels van de Club van 100. De voorzitter benadrukt dat de aanwezige leden vanavond gaan bepalen aan welke ingebrachte voorstellen voor projecten de aanwezige middelen besteed gaan worden in 2011.

  

 

3. Jaarverslag 2009 - 2010 

 

1.     Uitgevoerde projecten:

- Aanschaf printer

- Bijdrage bevrijdingsvuur estafette

- Aanschaf minidoeltjes

- Voetbalclinic Ben Wijnstekers tentenkamp

- Aanschaf Tchouck

- Kantine aankleding (nog niet volledig afgerond)

- Paraplu actie voor werving leden
-  Bord met vermelding leden in kantine

-  Spandoeken hoofdveld

2.     Financieel verslag over periode 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 (door de penningmeester):

- Staat van baten en lasten wordt gepresenteerd en doorgenomen.

- Balans per 30 juni 2010 wordt gepresenteerd en doorgenomen.

3.     De ledenvergadering verleent bestuur desgevraagd decharge voor het gevoerde beleid.

 

 

4. Presentatie ingebrachte voorstellen voor projecten in 2011

 

Voordat de ingebrachte voorstellen worden gepresenteerd wordt door de penningmeester een voorstel gedaan voor het te besteden bedrag aan projecten in 2011. Op basis van de stand van liquide middelen op 1 maart 2011 en het aanhouden van een financiële buffer wordt voorgesteld door de penningmeester om Euro 5.000,-- aan projecten te besteden. De vergadering stemt hier mee in.

 

Door de voorzitter worden de bij het bestuur ingediende projecten gepresenteerd en toegelicht:

1.     Accommodatie:

- Bijdrage voor geluidsinstallatie in kantine.

- Kalklijnentrekker.

- Blinderen ramen kleedkamer dames.

- Nieuwe vitrinekast publicatie kleedkamer- en veldindeling.

- Stenen ping pong tafel.

- Verlichting (zonne-energie) van veld naar kleedkamer.

- Bijdrage voor geluidsinstallatie velden.

2.     Jeugdvoetbal:

- Voor de training 50 stuks pylonen.

- Sets reserveshirts voor E/F en C/D elftal.

- Activiteit tentenkamp.

- Bijdrage organisatie voorrondes penaltybokaal.

- Bijdrage bezoek jeugd wedstrijd ADO

- Wedstrijdballen jeug

3.     Overigen:

- Bijdrage organisatie scheidsrechters avond.

- Veiligheidshesje met Cv100 logo.

- Bijdrage hoogspring kussen atletiek.

- Bijdrage atletiekkamp.

 

 

5. Stemmen en vaststellen uit te voeren projecten in 2011

 

Door de commissieleden van de Club van 100 is een voorstel gemaakt voor de te honoreren aanvragen. Deze wordt gepresenteerd. Vervolgens wordt er over een aantal projecten kort gediscussieerd door de vergadering. Dit leidt tot twee toezeggingen van leden:

- De heer Mart Rijling zegt toe de ramen van de kleedkamer van de dames om niet te blinderen.

- Vanuit de kantinedienst komt de toezegging voor het beschikbaar stellen van 50 pylonen voor de jeugd door een leverancier.

 

Na deze discussie komt de vergadering tot het besluit voor de financiële ondersteuning voor de volgende uit te voeren projecten in 2011:

 

Nr.

Project

 Euro

Cumulatief

1

Bijdrage geluidsinstallatie binnen

 € 1.000,00

 € 1.000,00

2

Bijdrage avond clubscheidsrechters

 €    250,00

 € 1.250,00

3

Bijdrage activiteit tentenkamp E/F jeugd

 €    250,00

 € 1.500,00

4

Veiligheidshesjes met Cv100 logo

 €    200,00

 € 1.700,00

5

Bijdrage voor uitje jeugd naar wedstrijd ADO

 €    200,00

 € 1.900,00

6

Sets reserveshirts jeugd EF / CD met logo Cv100

 €    300,00

 € 2.200,00

7

Bijdrage voorrondes organisatie penaltybokaal

 €    100,00

 € 2.300,00

8

Vitrinekast voor kleedkamer- en veldindeling

 €    350,00

 € 2.650,00

9

Geluidsinstallatie buiten

 € 2.000,00

 € 4.650,00

10

Bijdrage aanschaf hoog spring kussen

 €    350,00

 € 5.000,00

11

Blinderen ramen kleedkamer dames

           -  

 € 5.000,00

12

Aanschaf kleine pylonen voor training jeugd

           -  

 € 5.000,00

   

 

6. Rondvraag

 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

  

 

7. Sluiting

 

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt de aanwezigen uit voor een versnapering aan de bar. De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur.

  

================================

02-01-2022
Nieuwjaarswens Club van 100
Ook in het nieuwe jaar hoopt de Club van 100 weer nieuwe projecten
18-11-2021
Algemene Ledenvergadering Club van 100, 2021
Vrijdag 5 november jl. was er de algemene vergadering van de Club van 100
03-04-2016
Verslag ALV CV100
Afscheid van secretaris Ge van Niekerk en vice-voorzitter Rob de Jonge
20-09-2012
Club van 100 maakt “nieuw” clubhuis mogelijk
De verfraaiing en herinrichting van de kantine nadert zijn voltooiing
28-11-2011
Club van 100 bereikt het magische ledenaantal van 100
“Vader” Kees Timmermans en supporter van het eerste uur Jacques Overgaauw hebben woord gehouden
29-08-2011
Club van 100 nadert de 100
Ondanks de voetballoze periode hebben opnieuw enkele personen, die Voorschoten '97 een warm hart toedragen, zich aangemeld als lid van de Club van 100
27-03-2011
Club van 100 Voorschoten '97
Verslag 2e algemene ledenvergadering Club van 100
01-11-2010
Meld je aan voor 15 november!
Doen!
29-08-2010
Club van 100 op zoek naar foto’s sportmomenten
Na onder andere de ondersteuning van de bevrijdingsloop en het tentenkamp voor de jeugd staat nu het project verfraaiing van de kantine op de rol
23-03-2010
Selecties lid van Club van 100
Naast personen en bedrijven zijn ook teams van harte welkom als lid van de Club van 100
16-03-2010
Verslag ledenvergadering d.d. 16 maart 2010
Verslag 1e algemene ledenvergadering van de Club van 100 Voorschoten '97
16-03-2010
Grote opkomst bij eerste ledenvergadering Club van 100
Het belangrijkste onderdeel van de vergadering was de presentatie van de ingebrachte ideeën voor activiteiten en projecten
01-11-2009
Commissie Club van 100 klaar voor de start
Commissie van tien leden met bestuur gaat zich inzetten om van de cv100 een succes te maken
18-05-2009
Club van 100 opgericht
De eerste leden hebben zich reeds al aangemeld

 

© 2021-2022 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.